Rok 2018

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvná stranaIČOSídlo zmluvnej stranyPredmet zmluvyCelková hodnota predmetu zmluvyTrvanie zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDetail zmluvy
19/2018Zmluva o nájme nebytových priestorov č.02/2018Andrej HromadaVeterná 29,Ružomberok 03401Nájom telocvične7,00€/hod.28.11.2018- 31.03.201721.11. 201822. 11. 2018detail zmluvy
18/2018Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018Tenisový klub Ružomberok31 94 13 46 D.Makovického 26, Ružomberok 03401Nájom telocvične7,00€/hod.29.10.2018- 31.3.201931.10.201829.10.2018detail zmluvy
17/2018Zmluva o spolupráciStredná umelecká škola Trenčín00 161 438Staničná 8,Trenčín 91105Spolupráca zmluvných strán na zabezpečení a realizácií projektu Dotyky s ľudovou kultúrou s podtitulom Vlákno ukončeného výstavou1.11.201831.12.201826.10.20187.11.2018detail zmluvy
16/2018Dohoda o spolupráciCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie37 97 66 99Nám. A.Bernoláka 378/7
02901 Námestovo
Burza stredných škôlpezplatná10. 10. 20189. 10. 20189. 10. 2018detail zmluvy
15/2018Zmluva o spolupráciLiptovská nemocnica s poliklinikou MUDr.Ivana Stodolu173 361 63Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš 03123Dekoratívne maľovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast-Palúdzkabezodplatnépodľa zmluvy odst.IV3.10.20185.10.2018detail zmluvy
14/2018Darovacia zmluva č.18/9/2018Mondi SCP, a.s. 31 63 70 51 Tatranská cesta 3,03401 Ru6omberokKopírovací papier A4 80g/m233,54€20.9.201820. 9. 201820. 9. 2018detail zmluvy
13/2018Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcvikuIvan Skirčák-AQPLUS37 359 347Športovcov 1178/10-23
Dolný Kubín, 02601
Odborné vedenie plaveckého výcviku 25,-/na 1 žiaka3.12.2018-7.12.201810.9. 20183. 12. 2018detail zmluvy
12/2018Zmluva o poskytovaní stravovaniaObchodná akadémia ŠJ00 30 23 29 53Scota Viatora 4,Ružomberok 03401Zmena ceny stravného lístka1,98/ks zamestnávateľ1. 6. 201828.8. 20181.6. 2018detail zmluvy
11/2018Zmluva o výpožičke č. 607/2018Ústredie ľudovej umeleckej tvorby00 16 44 29Obchodná ulica č.64
81611 Bratislava
Výpožička hnuteľných
vecí
0,-10.9.2018-26.10.201827.8. 201827.8. 2018detail zmluvy
10/2018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-513-04749Fond na podporu umenia42 41 89 33Cukrová14, 81108 Bratislava.Staré MestoFinančné prostriedky na nákup učebníc1 000,-€31.12. 20183.7. 20183.7. 2018detail zmluvy
9/2018Dodatok k zmluve s GDPR o spolupráciCKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov31 768 164Vysoká 32, 811 080BratislavaZákon o ochrane osobných údajovdoba neurčitá6.6.20189.6.2018detail zmluvy
8/2018Zmluva o poskytnutí grantu č.18066Nadácia KIA Motors Slovakia31 82 18 71Sv.Jána Nepomuckého 1282/1 Teplička nad Váhom 01301Projekt "Rozvoj pohybových aktivít ako nástroj pohybového režimu mladých ľudí"1992,71€2.5.2018-15.9.201815.5.20182.5.2018detail zmluvy
7/2018Zmluva o spracúvaní osobných údajovTransData s.r.o. M.R.Štefánika 139,01001 Žilina 35 741 236 M.R.Štefánika 139,01001 ŽilinaSpracovanie osobných údajov24.4.201824.4.201824.4.2018detail zmluvy
6/2018Zmluva o nájme nebytovách priestorov č. 01/2018Nohejbalový klub Ružomberok45 79 35 57Riadok 1962/7, Ružomberok 03401Prenájom telocvične12,-€/hod.7.4.2018-7.4.20185.4.20185.4.2018detail zmluvy
5/2018Nájomná zmluvaKultúrny dom Andreja Hlinku, a.s.36 01 0 456A.Bernoláka 1, 03401 RužomberokPrenájom priestorov Synagógy3.4.2018-25.4.201827.3..201827.3.2018detail zmluvy
4/2018Darovacia zmluva č.35/3/2018Mondi SCP,a.s.31637051Tatranská cesta 3, 03401 RužomberokKopírovací papier A4 80g/m233,54€12.3.201812.3.2018detail zmluvy
3/2018Dodatok č.1 k Zmluve o výpôžičke č.689/2017Ústredie ľudovej umeleckej výroby00 16 44 29Obchodná 64,816 11 BratislavaPožičanie hnuteľných vecí za účelom ich vystavenia v rámci výstavy "Vlnenie"6.7.201819.2.201819.2.2018detail zmluvy
2/2018Rámcová kúpna zmluvaŠEVT a.s. 31331131Plynárenská 6odber tovaru -tlačivána dobu neurčitú26.2.201826.2.2018detail zmluvy
1/2018Príloha č.7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.2012306 v zmysle §19 ods.2 Zákona 657/2004 Z.z. v platnom zneníCZT Ružomberok, s.r.o. 368 20 300Bystrická cesta 1 Ružomberok 03401Objednané množstvo tepla a ročný regulačný príkon21,10€/GJ 1.1.201831.1.20181.1.2018detail zmluvy

Comments are closed.