ROK 2013

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € DPHIdentifikácia zmluvyIdentifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum zaplatenia
1/2013predplatné "Čo má vedieť
mzdová účtovníčka"
49,502.1.2013AJFA+AVIS, s.r.o
Žilina
16.1.2013
2/2013alarm za 1Q/2013197,35zmluvač. 119/20107.1.2013FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55
Bratislava 85110
16.1.2013
3/2013VUC NET DSL 1/201394,8024.1.2013Žilinský samosprávny kraj
Žilina 01109
28.1.2013
4/2013tonery205,0028.1.2013R-COMP,s.r.o.
Ružomberok 03401
6.2.2013
5/2013Ochranný pracovný odev155,218.1.2013Pilex, s.r.o. Ružomberok 0340130.1.2013
6/2013Predplatné "Škola 2013"22,0021.1.2013JurisDat-M.MEDLEN Ondavská 8 Bratislava 2 821 0821.1.2013
7/2013revízie el. zariadení121,9429.1.2013Ivan Líška-revízie el. zariadení Ružomberok 0340130.1.2013
8/2013predplatné časopisu
"GIGA"
14,9030.1.2013Digital Visions s.r.o. Bratislava6.2.2013
9/2013hodinové zariadenie na rok 201338,004.2.2013ELHOZ-Ličko
Košice
6.2.2013
10/2013čistiace prostriedky300,775.2.2013INEP- Juraj Paško
Likavka
8.2.2013
11/2013elektro materiál , spotrebný materiál74,095.2.2013Kinekus,s.r.o. Ružomberok6.2.2013
12/2013vodné, stočné za 1/2013813,506.2.2013Vodárenská spoločnosť,Ružomberok19.2.2013
13/2013telekomunikačné poplatky za 1/201376,047.2.2013Slovak Telekom Bratislava6.2.2013
14/2013strava za 1/2013891,007.2.2013Obchodná akadémia Ružomberok 034018.2.2013
15/2013strava SF za 1/201387,757.2.2013Obchodná akadémia Ružomberok 034018.2.2013
16/2013tepelná energia 1/201336 591,5511.2.2013CZT,s.r.o. Ružomberok0340119.2.2013
17/2013el. energia 1/20133724,4311.2.2013SSE, a.s. Žilina19.2.2013
18/2013VUC NET DSL 2/201394,8013.2.2013Žilinský samosprávny kraj
Žilina
19.2.2013
19/2013CD-Prehrávavače153,4114.2.2013VALEX, s.r.o.Ružomberok14.2.2013
20/2013Revízie elektrických rariadení154,0015.2.2013Ivan Líška revízie Ružomberok 0340118.2.2013
21/2013PI-CD prehrávač 151,1816.2.2013OKAY Slovakia s.r.o. Ružomberok18.2.2013
22/2013predplatné "Stratégie"57,6021.2.2013ECOPRESS, a.s. Bratislava25.2.2013
23/2013reklama v TV25,0025.2.2013KD-A.Hlinku Ružomberok25.2.2013
24/2013strava SF 2/201353,0426.2.2013Obchodná akadémia Ružomberok5.3.2013
25/3012strava za 2/2013538,5626.2.2013Obchodná akadémia Ružomberok5.3.2013
26/2013toner HP14,0028.2.2013R-COMP, s.r.o. Ružomberok 034015.3.2013
27/2013vodné, stočné za 2/2013743,581.3.2013Vodárenská spoločnosŤ Ružomberok 0340119.3.2013
28/2013tlačivá74,155.3.2013ŠEVT a.s. Banská Bystrica6.3.2013
29/2013tepelná energia za 2/201330 359,307.3.2013CZT, s.r.o. Ružomberok 034016.6.2013
30/2013telekomunikačné poplatky za 2/2013103,607.3.2013Slovak Telekom , a.s.
Bratislava
12.3.2013
31/2013el. energia za 2/20133 312,6511.3.2013SSE, a.s. Žilina19.3.2013
32/2013ISPIN, MAGMA 1Q/2013698,0014.3.2013Žilinský samosprávny kraj19.3.2013
33/2013VUC NET DSL 3/201394,8014.3.2013Žilinský samosprávny kraj19.3.2013
34/2013revízie telocvičného náradia165,9314.3.2013M.Bačík Žarnovica19.3.2013
35/2013revízie el. zariadení185,0018.3.2013Ivan Líška revízie Ružomberok 0340119.3.2013
36/2013spotrebný materiál58,9419.3.2013Kinekus s.r.o Ružomberok 0340119.3.2013
37/2013pracovné ochranné pomôcky23,834.4.2013Pilex, s.r.o. Ružomberok4.4.2013
38/2013príspevok na stravau za
3/2013 zo SF
90,224.4.2013Obchodná akadémia Ružomberok4.4.2013
39/2013strava za 3/2013 916,084.4.2013Obchodná akadémia Ružomberok4.4.2013
40/2013daň z nehnutelností za rok 201373,394.4.2013Mesto Ružomberok4.4.2013
41/2013občerstvenie na deň učiteľov zo SF336,-4.4.2013Anima RK, s.r. ružomberok4.4.2013
42/2013vodné, stočné za 3/2013886,6031.3.203Vodárenská spoločnosť Ružomberok19.4.2013
43/2013el. energia za 3/20133690,6510.4.2012SSE,a.s.
Žilina
19.4.2013
44/2013tepelná enrgia za 3/201323 575,8611.4.2013CZT, s.r.o. Ružomberok6.6.2013
45/2013alarm na 2 Q 2013
197,35zmluva č.119/20108.4.2013Fanit, s.r.o.
Bratislava
9.4.2013
46/2013čistiace prostriedky75,428.4.2013Inep- Paško juraj
Likavka
9.4.2013
47/2013predplatné "Historická revue"30,009.4.2013Mediaprint-Kapa
Bratislava
9.4.2013
48/2013telekom. poplatky za 3/201378,569.4.2013Slovak Telekom Bratislava9.4.2013
49/2013oprava projektoru163,2010.4.2013R-COMP Ružomberok12.4.2013
50/2013doplatok za tepelnú energiu za rok 20123106,084.4.2013CZT,s.r.o. Ružomberok12.4.2013
51/2013VUC NET DSL 4/201394,8015.4.2013Žilinský samosprávny kraj Žilina17.4.2013
52/2013farby61,1619.4.2013HANK, s.r.o. B.Bystrica19.4.2013
53/2013oprava telefonu20,0019.4.2013Pavasystém, s.r.o. Važec19.4.2013
54/2013Tlakovanie hasiacich prístrojov24,0030.4.2013Ondrej Glemba - GLOBAL Ružomberok2.5.2013
55/2013vodné, stočné 4/2013922,5630.4.2013Vodárenská spoločnosť Ružomberok16.5.2013
56/2013el. energia za 4/20134 265,1813.5.2013SSE, a.s. Žilina16.5.2013
57/20123tepelná energia za 4/201315 163,8010.5.2013CZT, s.r.o. Ružomberok17.7.2013
58/2013strava za 4/20131 069,207.5.2013Obchodná akadémia Ružomberok7.5.2013
59/2013strava SF za 4/2013105,307.5.2013Obchodná akadémia Ružomberok7.5.2013
60/2013čistiace prostriedky51,737.5.2013Juraj Paško INEP-Likavka7.5.2013
61/2013telekomunikačné poplatky za 4/201372.509.5.2013Slovak telekom Bratislava10.5.2013
62/2013predplatné "Poradca podnikatela"36,009.5.2013poradca podnikatela Žilina10.5.02013
63/2013VUC NET DSL 5/201394,8015.5.2013Žilinský samosprávny kraj Žilina16.5.2013
64/2013zdroj ATX50.0023.5.2013R-COMP ,s.r.o. Ružomberok23.5.2013
65/2013revízie el. zariadení a bleskozvodov94,7024.5.2013Ivan Líška- Revízie Ružomberok27.5.2013
66/2013tonery93,0029.5.2013R-Comp. s.r.o Ružomberok 4.6.2013
67/2013maturity refundácia22,323.6.2013Technická univerzita Košice4.6.2013
68/2013vodné, stročné 5/2013989,333.6.2013Vodárenská spoločnosť Ružomberok14.6.2013
69/2013tepelná energia za 5/20133009,5411.6.2013CZT, s.r.o. Ružomberok14.6.2013
70/2013el. energia za 5/20132990,4211.6.2013SSE. a.s. Žilina14.6.2013
71/2013strava za 5/2013 zo SF84,964.6.2013Obchodná akadémia
Ružomberok
4.6.2013
72/2013strava za 5/2013623,044.6.2013Obchodná akadémia Ružomberok4.6.2013
73/2013materiál pre údržbu33,595.6.2013Kinekus Ružomberok6.6.2013
74/2013telekomunikačné polatky za 5/201385,097.6.2013Slovak-Telekom Bratislava11.6.2013
75/2013čistiace potreby73,4110.6.2013Juraj Paško - Inep Likavka11.6.2013
76/2013stravné lístky463,4413,6,2013DOXX,s.r.o. Žilina13,6,2013
77/2013VUC NET DSL 6/201394,8013.6.2013Žilinský samosprávny
kraj Žilina
14.6.2013
78/2013predplatné časopisu "Dobrá škola"67,2018.6.2013EXAM Testing,s.r.o.
Bratislava
18.6.2013
79/2013komunálny odpad629,2026.6.2013Mesto Ružomberok4.7.2013
80/2013alarm za 3Q 2013197,35zmluva č. 119/20103.7.2013FANIT, s.r.o. Bratislava4.7.2013
81/2013strava za 6/2013999,244.7.2013Obchodná akadémia Ružomberok 034014.7.2013
82/2013príspevok na stravu zo SF za 6/201398,414.7.2013Obchodná akadémia
Ružomberok
4.7.2013
83/2013vodné , stočné za 6/2013413,998.7.2013Vodárenská spoločnosť, a.s. Ružomberok17.7.2013
84/2013tepelná energia za 6/2013740,619.7.2013CZT s.r.o. Ružomberok17.7.2013
85/2013čistiace potreby 43,258.7.2013Juraj Paško - INEP Likavka15.7.2013
86/2013el. energia za 6/2013824,2910.7.2013Stredoslovenská energetika Žilina17.7.2013
87/2013telekom. poplatky za 6/201379,0610.7.2013Slovak- telekom Bratislava15.7.2013
88/2013zdroj ATX 400W23,7515.7.2013R-CPMP, s.r.o. Ružomberok17.7.2013
89/2013VUC NET DSL za 7/201394,8016.7.2013Žilinský samosprávny kraj
Žilina
18.7.2013
90/2013ISPIN. MAGMA,..za 7/2013698,-16.7.2013Žilinský samosprávny kraj Žilina18.7.2013
91/2013tlačivá109,3618.7.2013ŠEVT, a.s. B.Bystrica 18.7.2013
92/2013vodné, stočné za 7/2013600,141.8.2013Vodárenská spoločnosť
Ružomberok 03401
18.8.2013
93/2013telekomunikačné poplatky za 7/201361,967.8.2013SlovakTelekom a.s.
Bratislava
8.8.2013
94/2013tepelná energia za 7/2013955,987.8.2013CZT, a.r.o. Ružomberok 0340120.8.2013
95/2013VUC NET DSL 8/201394,8016.8.2013Žilinský samosprávny kraj
Žilina
16.8.2013
96/2013Komunálny odpad629,2016.8.2013Mesto Ružomberok16.8.2013
97/2013el. energia za 7/20131 479,9012.8.2013SSE, a.s. Žilina21.8.2013
98/2013maliarské práce603,4716.8.2013František Urban Ružomberok 0340116.8.2013
99/2013čistiace prostriedky121,765.9.2013Inep- Juraj Paško Likavka6.9.2013
100/2013čistiace prostriedky ,inštalačný materiál55,092.9.2013Kinekus, s.r.o.
Ružomberok
5.9.2013
101/2013telekomunikačné poplatky za 8/201366,839.9.2013Slovak Telekom, a,s, Bratislava12.9.2013
102/2013vodné, stočné za 8/2013708,802.9.2013Vodárenská spoločnosť, a.s. Ružomberok17.9.2013
103/2013elektrická energia za 8/20131 480,669.9.2013SSE, a.s. Žilina17.9.2013
104/2013tepelná energia za 8/2013792,-11.9.2013CZT a.s Ružomberok17.9.2013
105/2013tonery56,-12.9.2013R-COMP, s.r.o. Ružomberok12.9.2013
106/2013stravné listky 1 646,6212.9.2013DOXX,s.r.o.
Žilina
12.9.2013
107/2013VUC NET DSL 9/201343,7419.9.2013Žilinský samosprávny kraj
Žilina
17.9.2013
108/2013ISPIN,Fabasoft,..9/201369819.9.2013Žilinský samosprávny kraj Žilina17.9.2013
109/2013zdroj ATX79,205.10.2013R-COPM s.r.o. Ružomberok1.10.2013
110/2013vodné , stočné za 9/2013879,0818.10.2013Vodárenská spoločnosť Ružomberok 03401
111/2013čistiace potreby12,247.10.2013Kinekus, s.r.o. Ružomberok4.10.2013
112/2013strava zo SF 9/201399,8414.10.2013Obchodná akadémia Ružomberok 034014.10.2013
113/2013strava za 9/2013 1013,7614.10.2013Obchodná akadémia Ružomberok 034014.10.2013
114/2013alarm za 4 Q/2013197,3615.10.2013FANIT, s.r.o. Bratislava4.10.2013
115/2013el. energia za 9/20132932,459.10.2013SSE,a.s. Žilina21.10.2013
118/2013telekom. poplatky2,6517.10.2013Slovak Telekom Bratislava21.10.2013
119/2013telekom. poplatky 9/201376,0917.10.2013Slovak telekom Bratislava21.10.2013
124/2013príspevok na stravu za 10/2013102,704.11.2013Obchodná akadémia Ružomberok7.11.2013
126/2013el. energia 10/20133442,5413.11.2013SSE, a.s. Žilina15.11.2013
117/2013čistiace potreby268,5621.10.2013Juraj Paško - Inep
Likavka
2.12.2013
120/2013poistenie majetku za rok 20132457,7429.10.2013Žilinský samosprávny kraj
Žilina
10.12.2013
121/2013VUC NET DSL 10/201366,-24.10.2013Žilinský samosprávny kraj
Žilina
10.12.2013
122/2013vodné, stočné za mesiac 10/20131001,1021.11.2013Vodárenská spoločnosť a.s. Ružomberok2.12.2013
123/2013strava za 10/20131042,8014.11.2013Obchodná akadémia Ružomberok 0340110.12.2013
126/2013el. energia za 10/20133442,5425.11.2013Stredoslovenská energetika a,s, Žilina15.11.2013
127/2013tlakové skúšky a revízie hasiacích zariadení409,3827.11.2013Global- Ondrej Glemba Ružomberok 0340110.12.2013
128/2013VUC NET DSL 11/201366,-20.11.2013Žilinský samosprávny kraj10.12.2013
129/2013vodné , stočné za 11/2013936,3820.12.2013Vodárenská spoločnosť a,s,Ružomberok13.12.2013
130/2013predplatné časopisu "remeslo"9,1211.12.2013LK-Permanent Bratislava4.12.2013
131/2013strava zo SF za mesiac 11/201391,9113.12.2013Obchodná akadémia Ružomberok4.12.2013
133/2013predplatné časopisu "Burda, Zvesti"81,4817.12.2013Slovenská pošta Banská Bystrica10.12.2013
134/2013el. energia za 11/20133713,5823.12.2013Stredoslovenská energetika a,s,
Žilina
13.12.2013
136/2013telekom. poplatky za 11/201378,3817.12.2013Slovak Telekom Bratislava10.12.2013
137/2013VUC NET 12/201366,-19.12.2013Žilinský samosprávny kraj
Žilina
16.12.2013
138/2013ISPIN, MAGMA 4Q/2013698,-25.12.2013Žilinský samosprávny kraj
Žilina
16.12.2013
140/2013strava za 12/2013 SF69,9430.12.2013Obchodná akadémia Ružomberok30.12.2013
142/2013vianočné posedenie SF 510,-30.12.2013Michal Kútnik Ružomberok
Anima Café
30.12.2013
143/2013vodné, stočné za 12/2013779,923.1.2014Vodárenská spoločnosť, a,s Ružomberok21.1.2014
144/2013telekom. poplatky za 12/201364,2710.1.2014Slovak telekom Bratislava13.1.2013
145/2013telekom. poplatky za 10/201371,3210.1.2014Slovak telekom Bratislava13.1.2014
146/2013el. energia za 12/20135221,4210.1.2014SSE, a.s Žilina21.1.2014
147/2013tepelná energia za 12/201328647,0710.1.2014CZT, a,s.Ružomberok
03401

Comments are closed.