ROK 2020

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvná stranaIČOSídlo zmluvnej stranyPredmet zmluvyCelková hodnota predmetu zmluvyTrvanie zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDetail zmluvy
15/2020Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 1/2020MM Trade SK, s.r.o.46 931 694Angyalová 423/13, 967 01
Kremnica
zmena termínu vykonania diela30. 04. 202121. 12 .202022. 12. 2020detail zmluvy
14/2020Dodatok č.1 k zmluve o dielo 1/2020MMTrade SK, s.r.o.46 931 694Angyalová 423/13, 967 01 Kremnicazmena termínu vykonania dielado 23. 12. 202027. 11 .202028. 11. 2020detail zmluvy
13/2020Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení číslo zmluvy Zhotoviteľa:P8216OTIS Výťahy, s.r.o.35 683 929Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové MestoServisné služby na zdvíhacie zariadenie55,20 € /mesačne60 mesiacov počnúc dňom jej účinnosti18. 11. 202001.11. 2020 detail zmluvy
12/2020Zmluva o nájme nebytových priestorov č.01/2020Tenisový klub Ružomberok31 914 346D.Makovického 26, 03401 Ružomberokprenájom telocvične10 €/hod.1. 10. 2020 - 31. 03. 202130. 09. 20209. 10. 2020detail zmluvy
11/2020Zmluva o dielo č. 1/2020MM Trade SK s.r.o.46 931 694Angyalová 423/13, Kremnica 967 01Stavebné práce na diele
"stavebné úpravy-zateplenie a výmena okien
121 018,54 €1. 10. 2020 - 30. 11. 202028. 09. 20201. 10. 2020detail zmluvy
10/2020Zmluva č. 2020 MPC NP PoP2 SŠ064 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivítMetodicko-pedagogické centrum00 16 43 48Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, Bratislava 850 05Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II" poskytnutie finančnej podpory pre Školu z prostriedkov ESF1. 09. 2020 - 31. 08. 202218. 08. 202004. 09. 2020detail zmluvy
09/2020Zmluva o poskytovaní stravovania Obchodná akadémia30 23 29 53 Scota Viatora 4, Ružomberok 034 01stravovania pre zamestnancov školy3,20€ / osoba2. 09. 2020 - 30. 06. 202124. 08. 202002. 09. 2020detail zmluvy
08/2020Zmluva o spracovaní osobných údajovARCHÍV TATRY s.r.o.36 37 18 15Vrbická 1993 Liptovský Mikuláš 031 01spracovanie archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov3.372 €11. 05. 2020 - 31. 08. 202011. 05. 202011. 05. 2020detail zmluvy
07/2020čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchylku Rámcová dohoda č. Z 00046658 2019Stredoslovenská energetika, a.s. 51 86 54 67Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilinaodber elektrickej energie69,79 €/MWh01. 01. 2020 - 31. 12. 202019. 12. 201901. 01. 2020 detail zmluvy
06/2020Darovacia zmluva č. 14/032020
Mondi SCP, a.s.31 63 70 51Tatranská cesta 3 Ružomberok 034 01kopírovací papier A433,54 €09. 03. 20209. 03. 202009. 03. 2020detail zmluvy
05/2020Dohoda o platbáchStredoslovenská energetika, a.s.518 65 467Pri Rajčianke 8591/48 Žilina 010 47dohoda o mesačných zálohových platbách4 499 € /mesiac01. 01. 2020 - 31. 12. 202001. 01. 202001. 01. 2020detail zmluvy
04/2020Zmluva o výpôžičke Delikomat Slovensko, s.r.o.35 76 68 75Cementárska 15 Stupava 900 31Potravinový automat
Delikomat Damian a nápojový automat LUCE X
01. 02. 2020 - 30. 06. 202031. 01. 202010. 02. 2020detail zmluvy
03/2020Príloha č.9 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2012306CZT Ružomberok, s.r.o.36 82 03 00Bystrická cesta 1 Ružomberok 034 01cena tepla za kW na rok 2020293,2786 € /kW01. 01. 2020 - 31. 12. 20204. 02. 202001. 01. 2020detail zmluvy
02/2020Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte uzavretej podľa §708a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v znení neskorších predpisovŠtátna pokladnica360 653 40Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15zmena názvu školy0od 17. 01. 202016. 01. 202017. 01. 2020detail zmluvy
01/2020Zmluva o vzájomnej spolupráci a využívaní priestorovDIZAJN, n.o.379 05 732Pod hradom 259, Likavka 034 95vzájomná spolupráca pre zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu v oblasti textilných materiálov001. 01. 2020 - 31. 12. 202013. 01. 202017. 01. 2020detail zmluvy

Comments are closed.