ROK 2017

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvná stranaIČOSídlo zmluvnej stranyPredmet zmluvyCelková hodnota predmetu zmluvyTrvanie zmluvyDátum uzatvor. zmluvyDátum účinnosti zmluvyDetail
16/2017Príloha č.6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.2012306CZT Ružomberok,s.r.o. Bystrická cesta 1 03401 Ružomberok36820300Bystrická cesta 1 Ružomberok 03401Odberový diagram, cena za GJ21,10€/ GJ1.1.2017-31.12.201731.1.20171.1.2017detail zmluvy
15/2017Zmluva o príspevku na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxiKatolícka univerzita v Ružomberku37 801 279Hrabovská cesta 1A,03401 RužomberokPedagogická prax študentov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity5,25€2. 9. 2016 - 31. 12. 20172. 9. 20162. 9. 2016detail zmluvy
14/2017Dodatokč.3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a.s.36 403 008Pri Rajčianke 8591/B, 01047 ŽilinaZdružená dodávka elektriny na rok 20181. 1. 2018 - 31. 12. 20184. 12. 20177. 12. 2017detail zmluvy
13/2017Zmluva o vzájomnej spolupráci a využívaní priestorovDIZAJN, n.o.37 90 57 32Pod hradom 259, 03495 LikavkaVzájomná spolupráca pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti textilných materiálov01. 01. 2018 - 31. 12. 201823. 11. 201729. 11. 2017detail zmluvy
12/2017Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.11/10/2017Nadácia Mondi SCP37 972 065Tatranská cesta 3, 03417 RužomberokFinančný príspevok1500,Eur17. 10. 201717. 10. 201717. 10. 2017detail zmluvy
11/2017Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2017Tenisový klub Ružomberok319 413 46D.Makovického 26, 034 01 RužomberokNájom nebytových priestorov 7,-Eur/hod.15. 10. 2017 - 31. 03.
2017
11. 10. 201715. 10. 2017detail zmluvy
10/2017Zmluva o výpožičkeÚstredie ľudovej umeleckej výroby00 164 429Obchodná 64, 81611 BratislavaVýpožička hnuteľných vecí316,-Eur11. 9. 2017 - 21. 3. 201827. 9. 201711. 9. 2017detail zmluvy
09/2017Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 30. 08. 2017Obchodná akadémia-školská jedáleň003 023 29 53Scota Viatora 4, Ružomberok 03401zmena ceny stravného lístka2,95 stravný lístok01. 10. 201728. 9. 20171. 10. 2017detail zmluvy
08/2017Dohoda o spolupráciCentrum pedagogicko - psychol. poradenstva a prevencie379 766 99Nám. A.Bernoláka 378 / 7,
Námestovo 02901
Spolupráca na realizácií Burzy stredných škôl na školský rok 2017 / 2018bezodplatne20. 9. 20178. 9. 201720. 9. 2017detail zmluvy
07/2017Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
č.2017/01NS016
Nadácia EPH424 128 71Cukrová 14, Bratislava 81108Finančný príspevok na projekt "TOK/Textil, Odev Kostým/2000,-Eur13. 7. 201713. 7. 201713. 7. 2017detail zmluvy
06/2017Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo:2017 _MPC_ EGO_434Metodicko - pedagogické centrum001 643 48Ševčenkova 11, 85005 BratislavaDidaktické prostriedky na výučbu anglického jazykabezodplatnenatrvalo bez časových obmedzení1. 4. 20171. 6. 2017detail zmluvy
05/2017Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej službyÚstredná vojenská nemocnica 319 364 15ul. Gen. M.Vesela 21 Ružomberok 03426zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby200,-€na dobu neurčitú27. 4. 201727. 4. 2017detail zmluvy
04/2017Darovacia zmluva č. 19 /04/ 2017Mondi SCP, a.s.316 370 51Tatranská cesta 3, Ružomberok 03417Kopírovací papier A433,5410. 4. 201710. 4. 201710. 4. 2017detail zmluvy
03/2017Zmluva o vzájomnej spolupráci a využívaní priestorovDIZAJN, n.o.379 057 32Pod hradom 259, Likavka 034 95Vzájomná spolupráca pre zabezpečenie výchovno vzdelav. procesu23. 3. 2017 - 31. 12. 201723. 3. 201728. 3. 2017detail zmluvy
02/2017Zmluva o vzájomnej spolupráci a využívaní priestorovTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne311 182 59Študentská 2, 91150 TrenčínPoskytnutie priestorov pre výučbu a výskumbezodplatne1. 1. 2017 - 1. 1. 201730. 12. 20161. 1. 2017detail zmluvy
01/2017Dohoda o platbách za odobratú a nevyfakturovanú elektrinuSSE,a.s. http://www.suvrk.sk/wp/wp-admin/plugins.php364 030 08Pri Rajčianke 6591/48 Žilina 01047Platby za el.. energiu1. 1. 2017 - 31. 12. 20171. 1. 20171. 1. 2017detail zmluvy

Comments are closed.