ROK 2014

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvná stranaIČOSídlo zmluvnej stranyPredmet zmluvyCelková hodnota predmetu zmluvyTrvanie
zmluvy
Dátum uzavretia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDetail
20/2014Zmluva o nájme nebytových priestorov č.03/2014Tenisový klub Ružomberok31941346D.Makovického 26, Ružomberok 03401prenájom telocvične9,-€/hod.3.11.2014 - 31.3.201521.10.20143.11.2014detail zmluvy
19/2014Zmluva o nájme nebytových priestorov č.02/2014Ing. Milan Sekera45326525Klačno 27/13 03406 Ružomberoknájom nebytových priestorov - telocvičňa9,00 €/hod15.10.2014 do 15.4.201514.10.201415.10.2014detail zmluvy
18/2014Dohoda o refundácií pomernej časti mzdy a odvodov školskej psychologičkySpojená škola Ružomberok00894826Scota Viatora 8 Ružomberok 03401stanovenie podielu jednotlivých škôl pri refundácií mzdy a odvodov1/4 mzdy a odvodov za príslušný mesiac2.9.20142.9.20142.9.2014detail zmluvy
17/2014Darovacia zmluva č.3/10/2014Mondi SCP, a.s.
Ružomberok
31637051Tatranská cesta 3, 03417 Ružomberokkopírovací papier51,897.10.20147.10.20147.10.2014detail zmluvy
16/2014Dohoda o refundácií pomernej časti mzdy a odvodov školskej psychologičkyObchodná akadémia Ružomberok30232953Scota Viatora 4, 03401 Ružomberokstanovenie podielu jednotlivých škôl pre refundácií mzdy a odvodov zamestnávateľa1/4 mzdy a odvodov za príslušný mesiac30.6.20151.9.20142.9.2014detail zmluvy
15/2014Dohoda o refundácií pomernej časti mzdy a odvodov školskej psychologičkyStredná odborná škola polytechnická00891894Sládkovičová 104,03401 Ružomberokstanovenie podielu jednotlivých škôl pre refundácií mzdy a odvodov zamestnávateľa1/4 mzdy a odvodov za príslušný mesiac30.6.20152.9.20142.9.2014detail zmluvy
14/2014Poistná zmluva č.1311403Union poisťovňa, a.s.31322051Bajkalská 29/A
Bratislava 81360
poistenie študentov3,66€ / osoba30.6.201519.9.201422.9.2014detail zmluvy
13/2014Zmluva o spolupráciCKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov31768164Vysoká 32,Bratislava 81106ISIC známky16.6.201416.6.201416.6.2014detail zmluvy
12/2014Zmluva o spolupráciEMtest-SK s.r.o35741236Jašíková 2, Bratislava 82103čipové karty16.6.201416.6.201416.6.2014detail zmluvy
11/2014Zmluva č.2014zam078
o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
Nadácia Tatra banky30857571Hodžovo nám.3 Bratislava 811 06finančný príspevok500,-€13.6.201413,6,2014detail zmluvy
10/2014Zmluva o výpôžičkeMŠ,vedy, výskumu a športu SR164381Stromová 1
Bratislava 81330
interaktívna tabuľa+ notebook1800,-€doba neučitá19.5.201427.5.2014detail zmluvy
09/2014Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej technikyÚstav informácií a prognóz školstva039691Staré grunty 52 Bratislava 84244moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie30.11.201511.12.201301.01.2014detail zmluvy
08/2014Zmluva o nájme nebytových priestorov
č.01/2014
Jolana Horváthová
Ružomberok
40930271Pivovarská 1909/5
Ružomberok 03404
Prenájom bufetu30,-€/m2/rok31.3.201713.3.201413.3.2014detail zmluvy
07/2014Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho krajaStredná odborná škola Námestovo17053846Hattalova 968/33
Námestovo 02901
hnuteľný majetok z krajčírskej dielnebezodplatný prevod1.2.20141.2.2014detail zmluvy
06/2014Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho krajaStredná odborná škola Námestovo17053846Hattalova 968/33
Námestovo 02901
hnuteľný majetok z krajčírskej dielnabezodplatný prevod1.2.20141.2.2014detail zmluvy
05/2014Zmluva o pedagogickej praxi č.z.2714-66/2014Univerzita Mareja Bela v Banskej Bystrici30232295Národná č.12 Banská Bystrica 97401prax študentov0,66€/hodinaletný semester rok2013/201419.2.201419.2.2014detail zmluvy
04/2014Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správyŽilinský samosprávny kraj37808427Komenského 48
Žilina 011 09
zverenie pozemkov bezodplatný prevod24.2.201425.2.2014detail zmluvy
03/2014Zmluva o pedagogickej praxi 078/1502/2013-FHV-SOUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici30232295Národná 12 Banská Bystrica 97401pedagogická prax študentov0,66€/hodinaletný semester 2013/20147.2.20147.2.2014detail zmluvy
02/2014Darovacia zmluvaNadácia ORANGE42129559Metodova 8
Bratislava 82101
dar na projekt: Kto vidí srdcom1.100,-€17.1.201417.1.2014detail zmluvy
01/2014Darovacia zmluva č.1/1/2014MONDI SCP,a.s.31637051Tatranská cesta 3
Ružomberok 03417
kopírovací papier A4 80g/m264,88€30.6.201527.1.201427.1.2014detail zmluvy

Comments are closed.