Rok 2023

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvná strana IČOSídlo zmluvnej stranyPredmet zmluvyCelková hodnota predmetu zmluvyTrvanie zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDetail zmluvy
00019 /2023 /452Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 17.5.2004CZT Ružomberok, s.r.o.36 82 0 300Bystrická cesta 1 Ružomberok 03401nájom výmenníkovej stanice10,00 €/m2na dobú neurčitú20. 12. 202301.01.2004detail zmluvy
00018/ 2023/ 452Zmluva č. 785/ 2023/KRÚŽilinský samosprávny kraj37 80 8 4 27Komenského 48 Žilina 011 09Zverenie zhodnotenia nehnuteľného majetku stavby a zverenie hnuteľného majetku-materiálno-technické vybavenie1 098 448,66 €na dobu neurčitú15. 12. 202315. 12. 2023detail zmluvy
00017/ 2023/ 452Darovacia zmluva č. 70/11/2023Mondi SCP, a.s.31 63 70 51Tatranská cesta 3, 03417 Ružomberokkopírovací papier A4 80g/m246,96 €01. 12. 202301. 12. 202301. 12. 2023detail zmluvy
00016 /2023 /452Zmluva o poskytnutí služiebMgr. Iveta Demianová
Lúčky 556, 0348 82prezenčný seminár pre pedagógov školy s názvom Definovanie postupov práce so žiakmi so ŠVVP190,- €do 30. 10. 202320.10. 202325. 10. 2023detail zmluvy
00015 /2023 / 452Zmluva o nájme nebytových priestorov č.01/2023Tenisový klub Ružomberok31 941 34 6D. Makovického 26, Ružomberok 03401prenájom telocvične5+8/hod.15. 10 .2023 -
31. 03. 2024
04. 10. 202315. 10. 2023detail zmluvy
00014 /2023 / 452Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlkuStredoslovenská energetika, a.s.51 865 46 7Pri Rajčianke 8 591/4B, 010 47 ŽilinaCena za dodávku elektriny podľa Prílohy č.7 za kalendárny rok 2024JT, VT, NT = 161,87/ MWh bez DPH 31. 12. 202427. 09. 202330. 09. 2023detail zmluvy
00013 /2023 / 452Zmluva o poskytovaní stravovania Obchodná akadémia Scota Viatora 6 Ružomberok
003 023 295 3Scota Viatora 6 Ružomberok
cena stravného lístka4,30/ osobaod 04. 09. 2023
do 30. 06. 2024
04. 09. 202304. 09. 2023detail zmluvy
00012 /2023 /452Zmluva č. 2023_ KGR_ POP3 SŠ_ PKBB_ 060 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"Národný inštitút vzdelávania a mládeže001 643 48Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislavarealizácia projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"do 31. 08. 202424. 08. 202324. 08. 2023detail zmluvy
00011 /2023 / 452ZMLUVA č. 0307 2023 SAF
o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi, bezpečnostno technickej služby a civilnej ochrany obyvateľstva
SAFIRS, s.r.o.364 238 74 Zarevúca 5039/1C, 03401 Ružomberokposkytovanie služieb OPP, BOZP a CO135,-€ bez DPH/ mesiacdoba neurčitá01. 08. 202314. 08. 2023detail zmluvy
00010 /2023 /452Doplnok č.1Základná organizácia OZ PŠaV pri ŠUP Ružomberok732 112 005Scota Viatora 6,03401 RužomberokOdmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 2023-2024do 31. 12. 202402. 02. 202302. 02. 2023detail zmluvy
00009 /2023 / 452Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcvikuAQ PLUS, s.r.o.523 315 21Na Sihoti 2069/22,Dolný Kubín 02601plavecký výcvik žiakov45,-€/ žiak18. 03. 2024 - 22. 03. 202430. 06. 202330. 06. 2023detail zmluvy
00008 /2023 / 452Dodatok k zmluve č.P8216OTIS Výťahy, s.r.o.356 829 29Vajnorská 100/A Bratislava-Nové Mesto 831 04revízie výťahu52,96/ mesiacod 01. 07. 202316. 06. 202316. 06. 2023detail zmluvy
00007 /2023 / 452Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 30.08.2023Obchodná akadémia 302 329 53Obchodná akadémia Scota Viatora 6 03401
Ružomberok
nová cena stravného lístka4,10€/ osobado 30. 06. 202316. 06. 202301. 06. 2023detail zmluvy
00006 /2023 / 452Zmluva o výpôžičke č.382/2023Ústredie ľudovej umeleckej výroby001 644 29Obchodná ulica č.64
81611 Bratislava
výpožička hnuteľných vecí v prílohe č.1 tejto zmluvy na dočasné bezodplatné užívania 1510,-do 15. 03. 202411. 04. 202320. 04. 2023detail zmluvy
00005 /2023 / 452Darovacia zmluva č. 2/3/2023Mondi SCP, a.s.316 370 51Tatranská cesta 3, 0347 Ružomberokpapier139,5709. 03. 202309. 03. 202309. 03. 2023detail zmluvy
00004 /2023 / 452DODATOK k zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 30.8.2022Obchodná akadémia302 329 53Scota Viatora 4, Ružomberok 03401nová cena stravného lístka4,10/ osoba01.03. 202317. 02. 202301. 03. 2023detail zmluvy
00003 /2023 / 452Príloha č. 12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2012306CZT Ružomberok , s.r.o.368 203 00Bystrická cesta 1 Ružomberok 03401nové ceny tepelnej energie na rok 2023 za variabilnú a fixnú zložku ceny
za variabilnú a fixnú zložku
0,075€ /kWh /425,8942 € /kWh
01. 01. 202327. 01. 202301. 01. 2023detail zmluvy
00002 /2023 / 452DODATOK č.6
k Dohode o úhrade nákladov na energie a vodu z 5. septembera 2007
Spojená škola Ružomberok008 948 26Scota Viatora 8
Ružomberok 03401
zálohové platby na energie02. 04. 202302. 01. 2023detail zmluvy
00001 /2023 / 452Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
zo dňa 30.8.2022
Obchodná akadémia302 329 53Scota Viatora 4, 03401 Ružomberokcena stravného lístka3,50€/ osoba01. 01. 202302. 01. 202301. 01. 2023detail zmluvy

Comments are closed.