Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvná strana IČOSídlo zmluvnej stranyPredmet zmluvyCelková hodnota predmetu zmluvyTrvanie zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDetail zmluvy
00006/2023/452Zmluva o výpôžičke č.382/2023Ústredie ľudovej umeleckej výroby00164429Obchodná ulica č.64
81611 Bratislava
výpožička hnuteľných vecí v prílohe č.1 tejto zmluvy na dočasné bezodplatné užívania 1510,-do 15.03.202411.04.202320.04.2023detail zmluvy
00005/2023/452Darovacia zmluva č. 2/3/2023Mondi SCP, a.s.316 370 51Tatranská cesta 3, 0347 Ružomberokpapier139,5709.03.202309.03.202309.03.2023detail zmluvy
00004/2023/452DODATOK k zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 30.8.2022Obchodná akadémia302 329 53Scota Viatora 4, Ružomberok 03401nová cena stravného lístka4,10/osoba01.03.202317.02.202301.03.2023detail zmluvy
00003/2023/452Príloha č. 12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.2012306CZT Ružomberok , s.r.o.368 203 00Bystrická cesta 1 Ružomberok 03401nové ceny tepelnej energie na rok 2023 za variabilnú a fixnú zložku ceny
za variabilnú a fixnú zložku
0,075€/kWh/425,8942 €/kWh
01.01.202327.01.202301.01.2023detail zmluvy
00002/2023/452DODATOK č.6
k Dohode o úhrade nákladov na energie a vodu z 5. septembera 2007
Spojená škola Ružomberok008 948 26Scota Viatora 8
Ružomberok 03401
zálohové platby na energie02.04.202302.01.2023detail zmluvy
00001/2023/452Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
zo dňa 30.8.2022
Obchodná akadémia302 329 53Scota Viatora 4, 03401 Ružomberokcena stravného lístka0,56€01.01.202302.01.202301.01.2023detail zmluvy

Comments are closed.