Úvod Správy o výchovnovzdelávacích výsledkoch
Výchovno-vzdelávacie výsledky  PDF  Tlač  Email

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2022/2023

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2021/2022

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2012/2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2010/2011

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2009/2010

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2008/2009

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2007/2008

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2006/2007

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠÚV Ružomberok za šk. rok 2005/2006