Úvod
 Banner
Gratulujeme študentom
Gratulujeme študentke 4.B triedy, odbor fotografický dizajn, Patrícii Šlachtovej k víťazstvu vo fotografickej súťaži "Lepší svet - čistejšie ovzdušie" s témou „Ovzdušie v objektíve“, ktorú vyhlásil Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.
Čítať ďalej...
 
NÁVŠTEVA ŠTUDENTOV Z LIPTOVSKOHRÁDOCKEJ SOŠE
 
V piatok 17. marca 2023 sme v priestoroch našej školy privítali študentov zo strednej odbornej školy elektrotechnickej z Liptovského Hrádku. Cieľom ich cesty do Ružomberka bola síce Galéria Ľudovíta Fullu s aktuálnou videoinštaláciou „Light Cube“, ale výtvarno-umelecké naladenie ich doviedlo aj do priestorov našej školy. 
Čítať ďalej...
 

 dve percenta

Čítať ďalej...
 
Výstava filmových kostýmov
 
Dňa 24.01.2023 sa študenti tried: I.B SKT, II.B ODI, II.P MNO zúčastnili výstavy filmových kostýmov v Trenčíne pod dozorom Ing. Simony Schlosserovej a Ing. Evy Dudlákovej. Študenti si detailne prezreli kostýmy použité pri filmovaní známych československých rozprávok a v sprievodných textoch sa mohli oboznámiť aj s okolnosťami ich vzniku a zaujímavosťami pri filmovaní. 

 

Čítať ďalej...
 
ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

22.2.2023  sa v Kultúrnej sieni ŠUP v Ružomberku uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese a prózy Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže postúpili víťazi triednych kôl, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením svojich vyučujúcich SJL: Mgr. I. Horáková. Mgr. I. Remišová-Harnošová, PaedDr. M. Mikulka, ktorí tvorili aj odbornú porotu.

 

Čítať ďalej...
 
Všeobecné podmienky používania produktov Adobe
sup web Všeobecné podmienky používania produktov Adobe

 

 
O našej škole
 

„Umenie zmýva z duší prach každodennosti“ Pablo Picasso

ŠUP Ružomberok ponúka stimulujúce prostredie pre štúdium kreatívnych a produktívnych odvetví z oblasti umenia a dizajnu. Škola momentálne ponúka 10 štvorročných študijných odborov zakončených maturitnou skúškou a dva programy pomaturitného špecializačného štúdia zakončené absolventskou skúškou.

Čítať ďalej...
 

Všetko o koronavíruse - dôležité informácie súvisiace s ochorením COVID-19covid baner

 
Percentá pre školu

Vážení rodičia, priatelia, radi by sme vás požiadali o podporu v darcovskom projekte www.podporteskolu.sk. Ak zvyknete nakupovať v e-shopoch, môžete pritom podporiť aj našu školu. Za každého užívateľa, ktorý sa zaregistruje pre podporu našej školy, nám bude pripísaný bonus 10 EUR.

Čítať ďalej...
 
 Banner
 Banner
 Banner
 Banner
 Banner
Facebook Image
 Banner

Náhodný obrázok

dsc_1405.jpg