Úvod
 Banner
PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 (INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ)
Nedeľa, 12 Január 2020 00:00
Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku podľa, § 65, ods. 1, pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2020/2021 nasledujúce informácie o prijímacích skúškach.
Posledná úprava Nedeľa, 12 Január 2020 19:06
Čítať ďalej...
 
Pozvánka na výstavu OBRAZ
 
Srdečne Vás pozývame na výstavu "Obraz" ateliéru klasických maliarskych disciplín Prof. Ľudovíta Hološku, ktorý pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Medzi vystavujúcimi autormi je pedagóg Školy umeleckého priemyslu a absolvent Ateliéru maľby a iných médií Prof. Jána Bergera na VŠVU v Bratislave a zároveň absolvent doktorandského štúdia v ateliéri Ľ. Hološku Mgr. art. Roman Rembovský, Art.D, ako aj bývalí študenti a absolventi Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku a zároveň absolventi AU ateliéru Ľ.Hološku  Mgr.art. Adam Kruták, Art.D, Mgr. art. David Likavčan, Mgr.art. Lukáš Pažítka. Kurátori:  Božená Juríčková, Lúdovít Hološka, Xénia Letrichová.
 
Kurzy k talentovým skúškam
fa stu - Prípravný  kurz kreslenia. Program je vhodný pre záujemcov o štúdium  architektúry, urbanizmu a dizajnu.
- Prípravný  kurz modelovania. Program je primárne vhodný pre záujemcov o štúdium  dizajnu.
Viac informácií
 
Výtvarná súťaž ÚSVIT - cena za študentský dizajn
logosup po Škola umeleckého priemyslu Prešov vyhlasuje súťaž, ktorej cieľom je podporiť netradičné interpretácie výtvarných tém anámetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízieanovýchmédiíškôl umeleckého priemyslu astredných odborných škôl. Propozície, prihlášku a kritéria nájdete na stránke https://sup-po.sk/sutaze/%C3%BAsvit

 

 
Prvý ročník celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti
AFCEA Slovakia, slovenská pobočka AFCEA international  spolu s odbornými partnermi organizujú v školskom roku 2019/2020 Prvý ročník celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti určený hlavne pre študentov stredných škôl. Odbornými garantmi súťaže sú Pracovná skupina kybernetickej bezpečnosti AFCEA, partneri zo súkromného sektora a ďalší partneri, najmä vysoké školy SR a profesijné a neziskové organizácie. Viac...
 

Nové oznamy výchovného poradcu

Posledná úprava Utorok, 22 Október 2019 11:10
Čítať ďalej...
 
Percentá pre školu

Vážení rodičia, priatelia, radi by sme vás požiadali o podporu v darcovskom projekte www.podporteskolu.sk. Ak zvyknete nakupovať v e-shopoch, môžete pritom podporiť aj našu školu. Za každého užívateľa, ktorý sa zaregistruje pre podporu našej školy, nám bude pripísaný bonus 10 EUR.

Čítať ďalej...
 
 Banner
 Banner
 Banner
Facebook Image
 Banner

Náhodný obrázok

img_1134.jpg