Úvod Preukaz žiaka ISIC
Preukaz žiaka ISIC  PDF  Tlač  Email

Stručné pokyny pre záujemcov o preukaz ISIC/EURO<26

isic  euro

  1. preštudujte si všetky informácie o preukaze ISIC/EURO<26
  2. stiahnite si žiadosť, vyplňte paličkovým písmom, podpíšte (v prípade, že ste ešte nedovŕšili 18 rokov, dajte žiadosť podpísať aj zákonnému zástupcovi)
  3. vyplnenú a podpísanú žiadosť prineste Mgr. Emílii Majtenyiovej do kabinetu č. 208
  4. spolu so žiadosťou prineste sumu zodpovedajúcu cene za vydanie preukazu podľa platného cenníka
    čipová karta 10 € + 10 € (licencia ISIC/EURO26 na jeden školský rok) spolu 20 €

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, známku ISIC a informácie o stredoškolskom termináli môžete na škole získať u:
Meno a priezvisko: Mgr. Emília Majtenyiová

E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Viac informácií získate na stránke: https://suvrk.edupage.org/isic/?