Úvod Organizácia vyučovania
Organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022  PDF  Tlač  Email

Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2021 (piatok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné
28. október – 29. október 2021
 2. november 2021
vianočné
23. december 2021 - 7. január 2022
 10. január 2022
polročné  4. február 2022  7. február 2022
jarné (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj)  7. marec – 11. marec 2022 14. marec 2022
veľkonočné  14. apríl – 19. apríl 2022 20. apríl 2022
letné  1. júl – 31. august 2022  5. september 2022
Organizácia vyučovania
Budova školy sa otvára o 6.00
1. hodina: 7.10 - 7. 55
2. hodina: 8.00 - 8.45
3. hodina: 8.50 - 9.35
veľká prestávka: 9.35 - 9.55
4 hodina: 9.55 - 10.40
5. hodina: 10.50 - 11.35
6. hodina: 11.45 - 12.30
obedňajšia prestávka: 12.30 - 13.00
7. hodina: 13.00 - 13.45
8. hodina: 13.50 - 14.35
9. hodina: 14.40 - 15.25
10. hodina: 15.30 - 16.15