Úvod Propagačná grafika
Propagačná grafika  PDF  Tlač  Email

Pri vyučovaní sa kladie dôraz  na vizuálnu komunikáciu. Študent sa stretáva s rôznymi grafickými technikami a materiálmi. Vytvára plagáty, inzeráty, informačné tabule, firemné logá, piktogramy, obalový dizajn a podobne. Dôležitá je práca s písmom a plochou. Študenti musia ovládať prácu s viacerými grafickými programami a samozrejmé je ovládanie práce s počítačom. Cieľom je vychovať výtvarníka pre reklamné agentúry, redakcie, nakladateľstvá a podobne.