Úvod Študijné odbory
Študijné odbory  PDF  Tlač  Email

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku ponúka dve formy štúdia:

Štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ

8299 M dizajn interiéru
8296 M grafický dizajn
8283 M reklamná tvorba
8236 M textilné výtvarníctvo
8298 M odevný dizajn                         web_odi
8260 M propagačné výtvarníctvo
8261 M propagačná grafika                           
8297 M fotografický dizajn
8222 M úžitková maľba (maľba a iné médiá)
8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov                    
8270 M scénická kostýmová tvorba
8238 6 ručné výtvarné spracúvanie textílií

Pomaturitné špecializačné, dvojročné štúdium dennou formou pre absolventov stredných odborných škôl, alebo škôl úžitkového výtvarníctva

8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov
8276 Q produktová tvorba
  • Štúdium je dvojročné, dennou formou, počet vyučovacích hodín týždenne je 35.
  • Štúdium je ukončené absolventskou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“ za priezviskom.
  • Absolvent má kvalifikáciu ako učiteľ výtvarných predmetov na základnej umeleckej škole.
  • Prihlášky na štúdium (tlačivo na stiahnutie) je potrebné doručiť riaditeľovi školy do 31. mája 2017 (do 31. júla 2017)