Úvod Študijné odbory
Študijné odbory  PDF  Tlač  Email

Škola umeleckého priemyslu v Ružomberku ponúka dve formy štúdia:

Štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ

8614 M dizajn interiéru
8604 M grafický dizajn
8633 M reklamná tvorba
8609 M textilný dizajn
8610 M odevný dizajn                         web_odi
8641 M propagačné výtvarníctvo
8606 M fotografický dizajn
8644 M úžitková maľba (maľba a iné médiá)
8646 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov                    
8642 M 01 scénické výtvarníctvo - kostýmová tvorba

Pomaturitné špecializačné, dvojročné štúdium dennou formou pre absolventov stredných odborných škôl, alebo škôl úžitkového výtvarníctva

8610 Q odevný dizajn
8623 Q produktová tvorba
  • Štúdium je dvojročné, dennou formou, počet vyučovacích hodín týždenne je 35.
  • Štúdium je ukončené absolventskou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“ za priezviskom.
  • Absolvent má kvalifikáciu ako učiteľ výtvarných predmetov na základnej umeleckej škole.