Úvod Projekty „Spolu úspešnejší 2“
„Spolu úspešnejší 2“  PDF  Tlač  Email

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, a športu SR vyhlásilo výzvu „Spolu úspešnejší 2“ o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

Program je určený na podporu žiakov základných a stredných škôl ohrozených školským neúspechom, pre žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom a nadobudnutím zručností, na zmiernenie dopadov pandémie vo vzdelávaní, v dôsledku absencie prezenčnej formy vyučovania v odborných učebniach a dielňach. Do projektu sa zapojilo 57 žiakov a 6 pedagógov.

Realizácia projektu: január – jún 2022

plan obnovy

eu