Úvod Projekty „Spolu úspešnejší 2021“
„Spolu úspešnejší 2021“  PDF  Tlač  Email

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, a športu SR  vyhlásilo výzvu „Spolu úspešnejší 2021“, ktorej cieľom sú  kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl a zabezpečenie nadobudnutia vedomostí, zručností a kompetencií, a tým zvýšenie  kvalifikačných  predpokladov  žiakov potrebných  pre ich uplatnenie sa na trhu práce, v spoločnosti a ďalšom vzdelávaní.

Do projektu sa  zapojilo  54 žiakov a 6 pedagógov. Doučovanie je zamerané najmä na odborné predmety, praktické vyučovanie a praktické zručnosti a schopnosti, ktoré žiaci v dôsledku pandémie nenadobudli v plnom rozsahu v dôsledku absencie prezenčnej formy  vyučovania v odborných učebniach a dielňach.

Realizácia projektu: október – december 2021

 

plan obnovyeu