Úvod Koronavírus - info
COVID - 19 - informácie, nariadenia a dokumenty  PDF  Tlač  Email
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva - 3. marec 2021
Návrat detí do škôl - 08. 03. 2021
Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl - 24. 02. 2021
INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo predloženie výnimky prevádzkovateľak spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo predloženie výnimky prevádzkovateľa - zamestnanec
INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo predloženie výnimky prevádzkovateľak spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo predloženie výnimky prevádzkovateľa - zákonný zástupca 
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/a  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ - zamestnanec
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ - plnoletý žiak 
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ - zákonný zástupca
INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo predloženie výnimky prevádzkovateľak spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo predloženie výnimky prevádzkovateľa - plnoletý žiak 
Návrat do škôl 2021 (od 8. februára 2021) 
Rozhodnutie ministra školstva z 5. januára 2021
Rozhodnutie ministra školstva zo 4. januára 2021
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č . 808 z 31. decembra 2020

Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie - 04. 01. 2021škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie - 04. 01. 2021

Návrat do škôl 2021
Manuál - COVID školský semafór pre SŠ

Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021

Rozhodnutie ministra školstva SR zo dňa 23. 10. 2020 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - platné od 01. 10. 2020 
Manuál z 30. 9. 2020 
Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti 
Manuál zo 16. 9. 2020 
Dôležité kontakty