Úvod Projekty Projekt z Nadácie Kia Motors Slovakia
Projekt z Nadácie Kia Motors Slovakia  PDF  Tlač  Email
 
Žiadosť o príspevok pre náš projekt Rozvoj pohybových aktivít ako nástroj pohybového režimu mladých ľudí v rámci programu Šport v regióne 2018 z Nadácie Kia Motors Slovakia bola schválená.

Cieľom projektu bolo zrevitalizovať vonkajší atletický areál, čo sa podarilo a spolu s viacúčelovým ihriskom a oddychovou zónou naplnilo danú ideu. Počas letných prázdnin sme nakúpili materiál a svojpomocne obnovili funkčnosť zanedbaného športového areálu. Vyčistili sme atletickú dráhu od buriny a položili novú antuku. Zničené viacúčelové stĺpy sa nahradili novými, modernejšími.

Môžeme skonštatovať, že obnovou starého športového areálu sme k športu pritiahli ďalších mladých ľudí, ktorí tu môžu tráviť voľný čas nielen v poobedňajších hodinách ale aj počas víkendov a voľných dní. Športový areál po jeho zrevitalizovaní využívajú nielen okolité školy počas hodín TŠV, ale aj mládež zo sociálne a zdravotne znevýhodneného prostredia.