Úvod Študenti
Zoznam tried  PDF  Tlač  Email
I.A Mgr. Ivana Harnošová grafický dizajn, reklamná tvorba, fotografický dizajn
I.B Ing. Milan Chovan úžitková maľba, odevný dizajn, dizajn interiéru, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
I.P Ing. Eva Dudláková Produktová tvorba, odevný dizajn
II.A Mgr. Martina Škutová grafický dizaj, fotografický dizajn, dizajn interiéru, reklamná tvorba
II.B Ing. Jana Krevová odevný dizaj, scénické výtvarníctvo, úžitková maľba, propagačné výtvarníctvo, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
II.P Ing. Eva Dudláková produktová tvorba
III A Mgr. Nadežda Čavojcová tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, propagačné výtvarníctvo, reklamná tvorba, grafický dizajn, dizajn interiéru
III. B Ing. Anton Schlosser úžitková maľba, fotografický dizajn, scénická kostýmová tvorba, odevný dizajn
II. P Ľudmila Hatiarová produktová tvorba
IV. A Mgr. Emília Majtenyiová propagačná grafika, grafický dizajn, dizajn interiéru
IV. B Ing. Simona Schlosserová úžitková maľba, odevný dizajn, fotografický dizajn, reklamná tvorba
Posledná úprava Streda, 08 Spetember 2021 18:10