Úvod Úspešní absolventi
Monika Mičíková patrí medzi TOP 5 mladých slovenských fotografiek  PDF  Tlač  Email
 
Mladučká amatérska fotografka Monika Mičíková svojimi fotkami vyráža dych. Fotografiu študuje a dokáže na nej zachytiť magickú atmosféru....

 Monika s veľkým úspechom šuduje na University of Gaucestershire odbor fotografia v Anglicku. Vašu školu reprezentovala v olympiáde anglického jazyka v rokoch 2014 - 1. miesto v okresnom kole, v roku 1916 - 1. miesto v  okresnom kole, 1. miiesto v krajskom kole, ďalej 2. miesto v AMFO 2015,  kde bola odmenená jej snaha, ale predovšetkým správna výuka a motivácia Vášho poedagogického zboru, ktorí v nej zapálili isku a túžbu po vzdelaní. Nedávno som čistou náhodou objavila aj článok, v ktorom sa objavilo jej meno Top 5 mladých slovenských fotografiek, ktoré prekonávajú hranice https://www.startitup.sk/top-5-slovenskych-fotografiek/

Chcem  vám vyjadriť ešte raz vďaku za výborných pedagógov, ktorí sa jej 4 roky venovali, ktorí ju povzbudzovali v jej talente, cieľavedomosti a usilovnosti, samozrejme dobrým rodičom a hrdosťou starých rodičov. Jej úspechy nech slúžia aj na chválu Vašej školy, nech sú motiváciou pre študentou a hrdosťou dobrých pedagógov.

S úprimnou vďakou a srdečným pozdravom Alica Folwarczna