Úvod Projekty A - projekt 2008
A - projekt 2008  PDF  Tlač  Email

Študentky 3.E triedy odboru textilné výtvarníctvo – pletiarska tvorba sa v roku 2007 prihlásili a pracovali v dvoch projektoch vyhlásených neziskovou organizáciou A- projekt. S podporou Európskeho sociálneho fondu vypracovali počas dvoch rokov študentský projekt ,,Mladá pletená móda“, a „ Historizmus v novej dobe“. O vzornú reprezentáciu školy sa zaslúžili študentky: Daniela Dorociaková, Anna Gajdicová, Monika Kolenčíková, Ivana Mináriková, Stanislava Očkajová, Katarína Prídavková, Alžbeta Pupíková, Lucia Riapošová.V práci a reprezentácii im pomáhali aj študenti a študentky z iných tried našej školy: Lucia Šupalová 1.B, Ivana Haviarová 2.A, Adam Laták 2.C, Zuzana Kmeťová 3.E, Mária Stašová 3.E, Katarína Chvalová 1.B, Adam Engler 3.D, Ľuboš Číč 3.D.Záverečná konferencia Podpora projektového vyučovania na SŠ Liptova bola v Ružomberku v KD AH v kongresovej sále 27. februára 2008. Študentky pletiarskej tvorby pripravili do programu módnu prehliadku z vlastných autorských pletených odevov. Módna prehliadka sa obecenstvu páčila a mala veľký úspech.

Členom projektových tímov boli udelené certifikáty a pochvaly zástupcov A- projektu a zástupcov KÚ ŽSK.

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a patrí im pochvala!

späť