Úvod Projekty A - projekt 2003
A - projekt 2003  PDF  Tlač  Email

Vyriešenie komunikačného priestoru – objekt

Na projekte sa zúčastnilo 11 študentov odboru propagačné výtvarníctvo pod vedením pedagóga Mgr.Andrei Vyoralovej za finančnej podpory A-projektu Lipt.Hrádok. Každý z nich realizoval samostatný, vlastný objekt podľa svojich návrhov a predsavzatí.
Inšpiračné zdroje hľadali v dielach už divákom dôverne známych, alebo aj menej známych umelcov napr.F.Goya – Saturnus požiera svoje deti, S.Dali-Múzy umierajúceho času, P.Cezanne-Krajina,komiks ako inšpirácia a iné.
V prvom pláne museli tieto predlohy spracovať,analyzovať, zjednodušovať,štylizovať,neskôr dôslednou syntézov tvarov vytvoriť vlastnú predlohu.To všetko bolo potrebné kôli pochopeniu danej predlohy a tiež kôli zamedzeniu netvorivého kopírovania predlohy, ale podanie diela divákovi inou, netradičnou formou, ktorá núti vnímateľa pozastaviť sa, premýšľať o videnom. Priblížiť dielo – umenie, včleniť ho do bežného života každodenného vnímania, transformáciou do úžitkovej polohy. Takto vznikli objekty, ktoré majú dvojitú úlohu: priblížiť dielo a esteticky dopĺňať –predelovať daný komunikačný priestor. Objekty môžu byť vystavené v bankách , internetových kaviarňach, čajovniach, komunikačných priestoroch všade tam , kde môžu skultúrniť a zestetičniť priestory,a tak osloviť širokú verejnosť.

Celý projekt realizovali študenti samostatne, pedagógovia koordinovali prácu odbornými radami.

Pokladám za dôležité, aby študenti našli zmysel vo svojom štúdiu, v nadobúdaní poznatkov, aby zistili, že to čo sa učia v škole, môžu aktívne uplatniť v praxi.

Vytvorené diela majú zmysel. Názory pretvorené do diela sa rešpektujú, páčia sa.

Toto všetko pomáha, aby mladí ĺudia vplývali pozitívne na svoje okolie a ono zas na nich. Všetky nadobudnuté skúsenosti využili pri tvorbe a ďalej ich rozvíjali a dokázali ponúknuť a uplatniť v praxi po ukončení štúdia a v ďaľšom profesijnom zaradení.

Mgr.Andrea Vyoralová

späť