Úvod Dizajn interiéru
Dizajn interiéru  PDF  Tlač  Email

Absolvent je spôsobilý vypracovať návrhy a projekty ručne, aj v počítačových programoch pre potreby plnohodnotného užívania stavieb. Poznatky sú založené na znalostiach interiérových zákonitostí, rozvíjaní praktických zručností a uplatnenia samostatnej interiérovej tvorby. Absolvent je schopný tvorivej, koncepčnej a koordinovanej činnosti a aj profesionálnej konfrontácie.

Získa hlbšie znalosti v oblasti dekorácií, farieb, dezénov, umiestnenia, priestorovej geometrie, o materiáloch a ich aplikáciách. Ďalšie štúdium je možné na vysokých školách, ktoré majú odbory: nábytkový dizajn, textilné výtvarníctvo, sochárstvo, intermediálna tvorba, vizuálna komunikácia, dizajn verejných priestorov....

Môže sa uplatniť v kúpeľňových štúdiách, v interiérových centrách, ako živnostník- samostatný návrhár (práca z domu), v architektonických ateliéroch, projekčných kanceláriách a pod.