Úvod Úspechy študentov
Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz  PDF  Tlač  Email
Vo februári 2012 bola vyhlásená súťaž Svet na tvoj obraz. Do súťaže postúpilo 39 prác. Práce boli prezentované na portáli www.fandom.sk v priebehu mesiacov september a október.

Stojeden čitateľov svojimi hlasmi o víťazoch jednotlivých kategórií rozhodlo takto:

Kategória fantasy

skupina junior

1. miesto: Bibiána Tóthová: Nebuďte nás, 98 bodov
2. miesto: Bibiána Tóthová: Dračia láska a Bibiána Tóthová: Horné a dolné číhadlá, obidve práce po 80 bodov
3. miesto: Monika Voláková: Nevojdem sa do formátu, 21 bodov

skupina senior

1. miesto: Brian „Sensei“ Terrero: Terra Phantasia, 66 bodov
2. miesto: Erika Kostová: Víla, 63 bodov
3. miesto: Erika Kostová: Anjel a Erika Kostová: Plamienok, obe po 60 bodov

Kategória sci-fi

skupina junior

1. miesto: Veronika Šántová: Mačky, 12 bodov
2. miesto: Veronika Šántová: Trójske kone novej doby, 11 bodov
3. miesto: neudelené

skupina senior

1. miesto: Ingrid Rudavská: Vznik a zánik, 14 bodov
2. miesto: Radoslav Repiský: Mutantíci, 13 bodov
3. miesto: Radoslav Repiský: Mutantík, 7 bodov

Kategória komiks

skupina junior

1. miesto: Laura Shala: Reality, 80 bodov
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené

skupina senior

1. miesto: Daniela Krnáčová: Čingiz Ajtmatov – Biela loď 03, 9 hlasov
2. miesto: Daniela Krnáčová: Čingiz Ajtmatov – Biela loď 01, Martin Žúbor: Subway 01 a Martin Žúbor: Subway 02, všetky tri práce po 8 hlasov
3. miesto: Daniela Krnáčová: Čingiz Ajtmatov – Biela loď 02, 7 hlasov

Redakcia denníka Fandom SK zároveň udeľuje zvláštne ocenenie Daniele Krnáčovej za jej komiksový triptych Biela loď podľa Čingiza Ajtmatova pre originálny prístup ku klasickej literatúre.