Úvod 2% dane
 PDF  Tlač  Email

 dve percenta

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy.

V roku 2017 bolo založené Občianske združenie pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok, ktorého úlohou je podpora školy, vzdelávania žiakov a spolupráca s priaznivcami našej školy. Škola zmenila názov, ale Občianskemu združeniu názov zostal a naďalej podporuje našu školu.

V roku 2019 rodičia našich žiakov, zákonní zástupcovia a priaznivci našej školy darovali formou 2% Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok 1 468,32 €. Neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu ich kumulovania pre väčšiu investíciu. Zostatok na účte Občianskeho združenia k 27. 1. 2020 bol 2 440,17 €.

Blíži sa ročné zúčtovanie a možnosť poukázať 2% dane mimovládnym organizáciám. Obraciam sa na Vás s prosbou o poukázanie uvedených 2% dane nášmu Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok, ktoré by boli použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia učební a dielní školy, na spoluúčasť na projekte pri príležitosti 20. výročia ŠÚV + ŠUP, o ktorý ideme žiadať ŽSK.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy, vopred Vám ďakujem za Vašu láskavosť, ak sa rozhodnete poukázať 2% dane Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok.

Tlačivo (vyhlásenie) na poukázanie 2% dane z príjmu si môžete stiahnuť z webovej stránky našej školy alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

Vyplnené tlačivo prosíme doručiť na daňový úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2020.

 

RNDr. Danica Školníková, riaditeľka školy

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti