Úvod Výchovný poradca Pre záujemcov o VŠ
Pre záujemcov o VŠ  PDF  Tlač  Email

Informácie o vypĺňaní, overovaní a potvrdzovaní prihlášok na VŠ

-        -             sledujte web stránky VŠ

-        podrobne si študujte podmienky

-        rešpektujte termíny (november, december v prípade umeleckého zamerania)

-        s vypĺňaním prihlášky môžem pomôcť, ale predtým si preštudujte potrebné veci (urobte si akýsi polotovar)

-        potvrdzovať, podpisovať budem len cez veľké prestávky (treba u mňa evidovať!!! - štatistika)

-        v prípade potreby prekonzultujeme v rámci „ordinačných hodín“, alebo podľa dohody

-        využite možnosti konzultácií