Úvod Textilný dizajn
Textilný dizajn  PDF  Tlač  Email

Odbor textilný dizajn sa transformoval na odbor s novou kvalitou a možnosľami uplatnenia. Študenti sa už nedelia na jednotlivé zamerania, ale získavajú vedomosti a zručnosti v oblastiach tkáčskej, pletiarskej aj potláčacej tvorby. Aby sa čo najbližšie priblížil súčasným trendom, aj v oblasti dizajnu, siaha po moderných formách vyučovania. Jedna z mnohých je aj forma projektového vyučovania na SŠ. Projekty vypracovávajú vyučujúci, ale aj študenti (Socrates, Leonardo, A-projekt ...). Výtvarné objekty, ktoré vznikali v ateliéroch textilného výtvarníctva počas projektových workshopov sú dôkazom toho, že textilné výtvarníctvo v súčasnosti prekračuje rámec výroby a netreba ho spájať len s návrhárskou dielňou v textilných fabrikách. Odbor textilné výtvarníctvo presahuje hranice textilu, rozširuje pohľad výtvarníka, podporuje tvorivosť, fantáziu a myslenie v nových tvorivých sférach. Študentovi, či profesionálnemu umelcovi sú v textilnom výtvarníctve ponúkané okrem tradičných aj nové postupy ovplyvnené netradičnými materiálmi a modernými technológiami. Súčasné textilné výtvarníctvo ponúka využitie nových výtvarných princípov textilu vo voľnej tvorbe.
Tradíciu má spolupráca s ÚĽUV –om, ktorý prezentuje a propaguje na Slovensku a v zahraničí ľudovo- umelecké výrobky. Medzi nimi sú žiadané a úspešné na súľažných výstavách Kruhy na vode práce študentov textilného výtvarníctva.

Sme hrdí na viacerych našich absolventov , ktorí vyštudovali renomované vysoké školy. V súčasnej dobe študujú naši absolventi na VŠVU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici, Fakulte umení TU v Košiciach, TU vo Zvolene a v Českej republike na Fakulte dizajnu TU Liberec a iných. Do výučby zavádzame nové formy a metódy práce. Poznatky čerpáme aj zo spolupráce so zahraničnými školami (ČR, Poľsko).