Úvod Fotografický dizajn
Fotografický dizajn  PDF  Tlač  Email

Odbor FDI je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o výtvarné umenie a chcú spoznávať možnosti jeho uplatnenia v bežnom živote. Na žiaka nekladieme žiadne špeciálne požiadavky, najdôležitejší je záujem a chuť spoznávať niečo nové.

Študijný program odboru je postavený tak aby študenti zvládli všetky hlavné oblasti fotografie, dokázali sa orientovať vo fotografickej technike, počítačovej technike, dejinách fotografie a dejinách umenia. Počas štúdia sa zoznámia aj s ostatnými výtvarnými technikami (kresba, maľba, figurálna kresba, základy kompozície, práce s farbou…). Hlavným cieľom štúdia je aby študenti zvládli fotografiu teoreticky aj prakticky, aby vedeli fotografovať a zároveň aby vedeli o fotografii rozprávať. Rovnako nadobudnú prehľad o výtvarnom dianí, o tom kde všade je možné uplatniť výtvarné cítenie. Štúdium pozostáva z povinných cvičení, samostatnej práce a následných konzultácií s pedagógom. Každý ročník je ukončený klauzúrnou prácou (ucelený výstavný súbor fotografií)

Odbor má dobré technické zabezpečenie, ktoré sa neustále zlepšuje (tmavá komora, fotografický ateliér, počítačová učebňa - Mac aj PC, ateliér na video tvorbu a animáciu).

Štúdium je prípravou na ďalšie štúdium, či už v oblasti fotografie alebo iných výtvarných médií, alebo teórie. Takisto je prípravou aj na samostatnú prax (reklama, časopisy, rôzne inštitúcie…)

Študenti svoje kvality dokázali úspechmi na viacerých súťažiach a úspešným prechodom na vysokoškolské štúdium či na Slovensku, alebo v Českej republike.