Úvod Literárny klub - Mladé slovo
Literárny klub Mladé slovo  PDF  Tlač  Email
Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku vychováva a vzdeláva výtvarne a umelecky disponovaných študentov. Mnohí z nich sú však nadaní aj literárne, preto v roku 2010 vznikol na pôde školy Literárny klub Mladé slovo (LKMS). Jeho cieľom je rozvíjať literárne danosti svojich členov, podporovať ich v tvorbe a literárnom raste, pomáhať im pri prezentácii tvorby na verejnosti a pri publikovaní, motivovať ich k slobodnému prejavu. Hlavným cieľom LKMS je podnietiť mladých autorov a čitateľov do života a pôsobenia v zmysle pravých ľudských hodnôt.
Členovia

Kristína Beneková - próza Simona Baranová - ilustrácia Veronika Šefčíková - ilustrácia Jakub Knor - ilustrácia

Petronela Gondová - poézia

Anna Holubčíková - próza Lenka Révaiová - próza Valéria Florková - próza Lucia Dunajová – ilustrácia Markéta Stančová - poézia

Alica Michalková - ilustrácia Michaela Fintorová - próza Regina Biarincová - próza Nikola Tomanová - poézia Michaela Gregorcová - poézia, prednes

Emma Halajová - próza Zuzana Kováčiková Lenka Saloňová - poézia

Monika Pekná - poézia

Mária Luptáková - ilustrácia

Dominika Urbanová - próza Zuzana Kováčiková - próza
Kontakt
Priatelia

Mgr. Zuzana Mydlová, kabinet 209 (pomôže pri gramatickej oprave)
Mgr. Adriana Viciánová, kabinet 313 (pomôže pri gramatickej oprave)

Dianie
4. júna 2015 sme zožali úspech na literárnej a výtvarnej súťaži TROJRUŽA. Putovnú hlavnú cenu – Cenu Radky Berešíkovej získala za ilustráciu Lucia Dunajová. Druhé miesto v druhej kategórii ilustrácie obsadila Alexandra Babišová, tretie miesto získala Hana Trnkócyová. V tretej kategórii ilustrácie bodovala Alica Michalková (1. miesto) a Jakub Knor (2. miesto). V poézii sme získal všetky tri ceny: Michaela Gregorcová (1. miesto), Lenka Saloňová (druhé miesto), Nikola Tomanová (3. miesto). V próze získala Regina Biarincová 3. miesto a Michaela Fintorová dostala čestné uznanie za nápaditosť témy.
23. apríla 2015 sme boli prítomní na tradičnej súťaži Kniha Liptova v priestoroch knižnice GFB v Liptovskom Mikuláši.
Dňa 15. apríla 2015 sme sa zúčastnili na kultúrnom podujatí s poéziou: Večer s umením IV, ktoré sa uskutočnilo v átriu ružomberského hotela Kultúra.
13. novembra 2014 sme sa zúčastnili na Stretnutí spisovateľov (XI. ročník) v Galérii Ľ. Fullu
29. októbra 2014 sme sa zúčastnili na kultúrnom podujatí: 3. Večer s umením v átriu Hotela Kultúra v Ružomberku
29.mája 2014 sme zožali úspechy v druhom ročníku literárnej súťaže Trojruža: Hlavnú cenu - Cenu Radky Berešíkovej získala Denisa Kubiritová za prozaický útvar Žltý bublifuk. V próze zvíťazila Kristína Beneková, 3. miesto získala Regina Biarincová. V poézii zvíťazila Andrea Šefčíková, 2. miesto získala Lenka Saloňová, bodovala aj naša kolegyňa Renáta Juríková a vlaňajšia víťazka súťaže Mária Beňová získala čestné uznanie. V ilustrácii sa nám podarilo obsadiť všetky priečky. 1. miesto - Lucia Dunajová, 2. miesto - Jakub Knor, 3. miesto - Alica Michalková. V kategórii dospelých získal cenu poroty Daniel Matula. Víťazné práce vyjdú v Zborníku ružomberskej Trojruže a budú publikované aj v periodiku Rozhľady po kultúre a umení.
26. februára 2014 sme sa zúčastnili 1. večera s umením (Átrium hotela Kultúra v Ružomberku). Prednášali členky LKMS Denisa Kubiritová, Michala Obšitošová a Michaela Gregorcová.
4. decembra 2013 sme sa zúčastnili na jubilejnom X. stretnutí ružomberských spisovateľov, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Spolku slovenských spisovateľov, Literárneho klubu ružomberských spisovateľov, mesta Ružomberok a Galérie Ľ. Fullu.
1. december 2013 - V časopise Rozhľady po kultúre a umení (3. a 4. štvrťrok 2013, ročník XI)  vyšli literárne príspevky našich bývalých i súčasných členov: Mária Beňová, Eliška Bruchániková, Adriana Dubovcová, Lucia Devečková, Janka Grofčíková, Mgr. Renáta Juríková, Kristína Beneková, Michala Obšitošová.
31. júna 2013 - V časopise Rozhľady po kultúre a umení vyšli literárne príspevky našich členov: Adriana Dubovcová (Slovo, Ikaros), Janka Grofčíková (Myšlienka, Spoločnosť, On),  Mária Beňová (Bociany, Sneh v očiach, Hrádza), Markéta Stančová (Nemŕtva, Láska - Neláska), Michala Obšitošová (Lebo), Anna Holubčíková (Spoveď nepochopeného dievčaťa). Taktiež tu boli publikované úspechy našich členov v súťaži Trojruža 2013.
22. mája 2013 – ocenenia v súťaži Trojruža: Devečková Lucia (3. miesto, próza), Beneková Kristína (2. miesto, próza), Obšitošová Michala (3. miesto, poézia), Dubovcová Adriana (2. miesto, poézia), Dunajová Lucia (3. miesto, ilustrácia), Sojčáková Lívia (3. miesto, ilustrácia), Beňová Mária (2. miesto, ilustrácia), Mojšová Ivana (1. miesto, ilustrácia), Matula Daniel (1. miesto, ilustrácia v 3. kategórii), Žúbor Martin (čestné uznanie, ilustrácia v 3. kategórii), hlavné ocenenie – Cenu Radky Berešíkovej získala Mária Beňová.
23. apríla 2013 bola ocenená kniha Základný hriech s ilustráciami Moniky Volákovej (1. miesto Kniha Liptova 2013, 2. miesto Kniha Horného Považia 2013 v kategórii beletria)
21. februára 2013 sme spolupracovali pri privítaní knižky poetky E. Holbovej a kalendára Literárneho klubu ružomberských spisovateľov v Kino Kultúra
január 2013 – nominovali sme knihu Základný hriech s ilustráciami Moniky Volákovej do súťaže Kniha Liptova 2012 a Kniha Horného Považia 2012 a začali sme s tvorbou pre súťaž - ružomberská literárna Trojruža
10. decembra 2012 – zúčastnili sme sa IX. stretnutia ružomberských spisovateľov v Galérii Ľ. Fullu

8. jún 2012 - V časopise Rozhľady po kultúre a umení vyšli literárne príspevky našich členov (Márii Beňovej, Michale Obšitošovej, Kristíne Benekovej, Lucii Devečkovej, Denise Kubiritovej, Janke Grofčíkovej)

26. apríla 2012 sa uskutočnila ďalšia zo série besied so žiakmi ZŠ Liptova a Turca (tentoraz ZŠ Dončova v RK)

23. apríla 2012 sme súťažili na Knihe Liptova 2011 v Liptovskej knižnici GFB v Lipt. Mikuláši

4. apríla 2012 sme sa zúčastnili na literárnej akcii Literárneho klubu ružomberských spisovateľov - jubileum spisovateľa Jaroslava Rezníka

7. decembra 2011 sme sa zúčastnili na podujatí Stretnutie VIII (stretnutie ružomberských spisovateľov) vo Fullovej galérii v Ružomberku

27. októbra 2011 sme besedovali s detskými čitateľmi Turčianskej knižnice v pobočke TK Martin - Priekopa

júl 2011 - prihlásili sme sa do súťaže DUBUT 2011

máj 2011 - v časopise Rozhľady po kultúre a umení vyšli lit. príspevky našich členov (M. Beňovej, L. Devečkovej, N. Krempaskej, A. Lakovej, Z. Mlynárikovej a E. Pánčimu)

29. apríla 2011 sme sa zúčastnili na vyhodnotení súťaže Kniha Liptova 2010 v Liptovskej knižnici v Liptovskom Mikuláši

poskytli sme príspevky z našej literárnej tvorby do medzinárodného projektu Bez hraníc - Bez granic

prihlásili sme sa do literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka

prihlásili sme sa do literárnej súťaže Medziriadky 2011

15. marec 2011 - sme sa zúčastniili na besede so študentami 6. ročníka ZŠ Likavka

11. november 2010 - stretnutie spisovateľov vo Fullovej galérii v Ružomberku

5. október 2010 - autorské čítanie v Liptovskej knižnici v Liptovskom Mikuláši

7. september 2010 - prezentácia knihy "Bez hraníc - Bez granic" v sieni rektorov KU Ružomberok

20. máj 2010 - sme sa zúčatnili vyhodnotenia súťaže "Kniha Liptova 2009" v Liptovskej knižnici v Liptovskom Mikuláši

23/04/2012 sme súťažili na Knihe Liptova 2011 v Liptovskej knižnici GFB v Lipt. Mikuláši