Úvod Projekty Projekt Hravá škôlka 2009 - Okenice a detská oddychová zóna
Projekt Hravá škôlka 2009 - Okenice a detská oddychová zóna  PDF  Tlač  Email

V školskom roku 2008/2009 sme započali realizovať pokračovací projekt, ktorý voľne nadviazal na ideu úspešného projektu „Hravá škôlka “, kde naši študenti oddelenia Propagačného výtvarníctva pod vedením Mgr.Andrei Vyoralovej vyzdobili interiér materskej školy maľovanými ilustráciami. V pokračovacom projekte mali študenti za úlohu vyzdobiť exteriér materskej školy, konkrétne fasádu. Navrhli nástenné maľované plochy, ktoré mali evokovať okenice. Návrhy vychádzali zo známych, alebo aj menej známych básničiek - či pesničiek, ktoré si deti osvojujú v materskej školke. Úlohou bolo spracovať ilustráciu spolu s textom už osvojenými technológiami na hodinách praxe a písma.

V rámci realizácie realizovali aj informačný systém ako sú tabuľky na šatniach detí a tried, oznamovacia tabuľa pre oslávencov.

Súčasťou projektu bolo vytvorenie detského ihriska, na ktorom sa podieľali študenti oddelenia Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov pod vedením Mgr.art.Michala Hanulu. Študenti realizovali detské preliezky, hojdačky a lavičky - pandravičky korytárskou technikou. Sú osadené v exteriéri materskej škôlky a veľmi vhodne a tvorivo ozvláštňujú prostredie pre malých škôlkárov. Sú realizované z dreva, ošetrené ekologickými nátermi, spĺňajú potrebné normy pre detské ihrisko.

Tieto projekty hodnotím veľmi kladne nakoľko od ich spustenia sme realizovali veľmi úspešne už niekoľko interiérov v materských školách a herniach, študenti mohli aj v mimoškolských aktivitách nadobudnúť potrebnú sebareflexiu a sebarealizáciu v praxi.

Mgr. Andrea Vyoralová

späť


Posledná úprava Sobota, 23 Júl 2011 13:23