Organizácia vyučovania v školskom roku 2020/2021  Tlač

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné
29. október – 30. október 2020
 2. november 2020
vianočné
23. december 2020 - 7. január 2021
 8. január 2021
polročné  1. február 2021  2. február 2021
jarné (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj)  15. február – 19. február 2021  22. február 2021
veľkonočné  1. apríl – 6. apríl 2021  7. apríl 2021
letné  1. júl – 31. august 2021  2. september 2021
Organizácia vyučovania
Budova školy sa otvára o 6.00
1. hodina: 7.10 - 7. 55
2. hodina: 8.00 - 8.45
3. hodina: 8.50 - 9.35
veľká prestávka: 9.35 - 9.55
4 hodina: 9.55 - 10.40
5. hodina: 10.50 - 11.35
6. hodina: 11.45 - 12.30
obedňajšia prestávka: 12.30 - 13.00
7. hodina: 13.00 - 13.45
8. hodina: 13.50 - 14.35
9. hodina: 14.40 - 15.25
10. hodina: 15.30 - 16.15