Organizácia vyučovania v školskom roku 2022/2023  Tlač

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2021 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2022 (utorok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné
28. október – 31. október 2022
 2. november 2022
vianočné
23. december 2022 - 7. január 2023
 9. január 2023
jarné (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj) 27. február - 3. marec 2023  6. marec 2023
veľkonočné  6. apríl – 11. apríl 2023 12. apríl 2023
letné  1. júl – 31. august 2023 4. september 2023
     
Organizácia vyučovania
Budova školy sa otvára o 6.00
1. hodina: 7.10 - 7. 55
2. hodina: 8.00 - 8.45
3. hodina: 8.50 - 9.35
veľká prestávka: 9.35 - 9.55
4 hodina: 9.55 - 10.40
5. hodina: 10.50 - 11.35
6. hodina: 11.45 - 12.30
obedňajšia prestávka: 12.30 - 13.00
7. hodina: 13.00 - 13.45
8. hodina: 13.50 - 14.35
9. hodina: 14.40 - 15.25
10. hodina: 15.30 - 16.15