Úvod Zamestnanci
Oddelenie propagačného výtvarníctva  PDF  Tlač  Email

Absolvent študijného odboru propagačné výtvarníctvo je pripravený uplatniť sa v oblasti výtvarnej propagácie. Absolvent okrem všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu musí vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi. Prvý a druhý ročník je zameraný na výtvarnú prípravu, kde sa študent oboznamuje s prvkami výtvarného jazyka ako je bod, línia, plocha, svetlo a tieň, farba, proporcie, rytmus, symetria a asymetria, neskôr so štylizáciou, abstrakciou, asociáciami, parafrázami a inými prejavmi výtvarného jazyka. Súčasne sa rozširuje výtvarná senzibilita a kreativita študentov, praktické zručnosti v predmetoch ako je prax, základy fotografovania, technické kreslenie, písmo a počítačová grafika.
V 3. a 4. ročníku v predmetoch navrhovanie a interiérová tvorba riešia študenti konkrétne, komplexné propagačné úlohy ako je napr. veľkoplošný pútač, emblém, logo, scénický návrh, trojrozmerný pútač, propagačný reliéf, interiérové značenia, architektonické riešenia priečelia obchodov a výkladov.
V každom polroku riešia študenti komplexnú konkrétnu úlohu formou klauzúrnej práce, ktoré sú prostredníctvom výstav sprístupnené širokej verejnosti. Študenti 3. a 4. ročníka v klauzúrnych prácach podľa možnosti riešia a realizujú aj objednávky z praxe ako napr. pútač, scénický návrh kultúrnej akcie.

Vedúci oddelenia:
Mgr. Vladimír Lofaj
Členovia oddelenia: Mgr. Martin Moravčík
  Mgr. Peter Javorek
  Mgr. Róbert Jurčo
  Ing. Anton Schlosser

späť


Posledná úprava Nedeľa, 25 August 2019 10:28