Úvod Zamestnanci
Oddelenie prírodovedných a technických predmetov a telesnej a športovej výchovy  PDF  Tlač  Email

Oddelenie prírodovedných a technických premetov a telesnej výchovy združuje pedagógov predmetov matematika, fyzika, chémia, technické kreslenie, aplikovaná informatika, ekonomika, základy ekológie a telesná výchova. Predmetová komisia okrem plynulého výchovno - vyučovacieho procesu zabezpečuje účasť študentov na prírodovedných súťažiach a pripravuje študentov na športové súťaže.

Vedúci oddelenia:
Ing. Milana Chovan
Členovia oddelenia: RNDr. Danica Školníková
  Ing. Mária Priesolová
  Ing. Zdena Legényová
  Mgr. Nadežda Čavojcová
  Mgr. Renáta Juríková
  Mgr. Emília Majtenyiová
  Ing. Ľudmila Malenčíková
  Ing. Jana Krevová
  Ing. Anton Schlosser
  Ing. Miroslava Macháčková

späť

Posledná úprava Nedeľa, 25 August 2019 10:27