Úvod Delegát CK
Delegát CK  PDF  Tlač  Email
Vzdelávací inštitút Delegát (ďalej len „VID“) je vzdelávacia inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe zákona NR SR č. 568/2009 Z. z. o Celoživotnom vzdelávaní. Hlavným cieľom Vzdelávacieho inštitútu Delegát je zabezpečiť pre študentov nové poznatky a rozšírenie vedomostí prostredníctvom vzdelávacích kurzov.

Možnosti, ktoré VID ponúka:

VID ponúka kurzy študentom stredných škôl.

Kurzy Delegát cestovnej kancelárie sa orgranizujú v prezenčnej a diaľkovej forme.

Pomoc absolventom s uplatnením sa na trhu práce.

delegat ck