Úvod Úspechy študentov
TEENDESIGN 2012 - výsledky  PDF  Tlač  Email
teendesign Už 8. ročník súťaže pre študentov gymnázií, stredných a vyšších odborných škôl postavil súťažiacich pred úlohu spracovať ľubovoľnou technikou tému Černá/Bílá. Na výber mali zo 16 kategórií, ktoré svojim zameraním zodpovedali náplni špecializovaných atelierov organizátora súťaže, Ústavu umění a designu Západočeskej univerzity v Plzni.

Tento ročník sa v mnohom líšil od tých predchádzajúcich, hlavne nárastom počtu súťažných kategórií a rozšítením o zahraničné kolo. Tieto zmeny sa tiež prejavili na celkových výsledkoch súťaže. Do súťaže bolo prihlásených 124 prác, z toho 67 z Českej a Slovenskej republiky, zvyšok tvorili práce študentov zahraničných škôl.

Aj študenti našej školy sa do tejto súťaže zapojili a boli aj mimoriadne úspešní.

V kategórii KNIHA A TVAROVANIE PAPIERA získala 1. miesto IVANA MOJŠOVÁ (odbor úžitková maľba - III.A), v kategórii MAĽBA skončila na 2. mieste KRISTINA KANDRKOVÁ (úžitková maľba - absolventka našej školy) a v kategórii MULTIMÉDIÁ Dominika Malovecká (propagačné výtvarníctvo - absolventka našej školy).

Úspešným študentkám blahoželáme a ďakujeme za nádhernú reprezentáciu našej školy v prestížnej súťaži.