Úvod Výchovný poradca Oznamy výchovného poradcu
 PDF  Tlač  Email

Nové oznamy výchovného poradcu

P R I P R A V U J E M E :

Testy profesionálnej orientácie pre III.roč. sa budú konať 13.11.2019 od 8,00 do 10,00 v kultúrnej sieni školy. Následné konzultácie budú prebiehať 20.11.2019 od 8,00. Miesto bude ešte spresnené.

Besedy pre záujemcov o VŠ v rámci triednických hodín

Stužkovú pre IV.roč. a pozvaných hostí pripravujú maturanti v spolupráci s vyučujúcimi, koná sa 22.11.2018 v KD Rbk

P R I P O M Í N A M :

Maturantom – treba si premyslieť záujem o vysoké školy, prekonzultovať doma i tu a nezabudnúť na termín uzatvárania prihlášok, treba sledovať web, overovať údaje a v prípade potreby sa zastaviť v kabinete výchovného poradcu, kde treba prihlášku zaevidovať..

 

 Posledná úprava Utorok, 14 Apríl 2020 17:52