Úvod Výchovný poradca Oznamy výchovného poradcu
 PDF  Tlač  Email

Nové oznamy výchovného poradcu

P R I P R A V U J E M E :

Stretnutie s pracovníkmi Nízkoprahového centra PREROD v RK pre I. a II. roč.

Testy profesionálnej orientácie pre III.roč. v spolupráci s CPPPaP RK.

Besedy pre záujemcov o VŠ v rámci triednických hodín pre III. a IV. roč.

P R I P O M Í N A M :

 Maturantom – treba si premyslieť záujem o vysoké školy, prekonzultovať doma i v škole a nezabudnúť na termín uzatvárania prihlášok, treba sledovať web, overovať údaje a v prípade potreby sa zastaviť v kabinete výchovného poradcu, kde treba prihlášku zaevidovať.

VŠ výtvarného zamerania majú termíny do konca novembra. Stránky sú už aktualizované. Využívajte elektronickú prihlášku.

 

 Posledná úprava Utorok, 05 Január 2021 11:36