Úvod Dni otvorených dverí
 PDF  Tlač  Email

Vedenie a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku

pozývajú všetkých záujemcov o štúdium na našej škole

na

deň OTVORENÝCH DVERÍ,

22. septembra 2021

od 9.00 do 13.00 hod.

 

V stredu 22. septembra 2021 o 9.00 hod. budeme informovať záujemcov v kultúrnej sieni o možnostiach štúdia na našej škole, študijných odboroch a talentových skúškach.

Po všeobecných informáciách si spoločne prezrieme priestory školy a odborné učebne jednotlivých študijných odborov, budete môcť debatovať s pedagógmi odborných výtvarných predmetov.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu prosím všetkých návštevníkov o prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom (nie iba rúškom). Verím, že všetci zúčastnení budú zodpovední a navštívia nás bez príznakov ochorenia COVID-19.

RNDr. Danica Školníková

 riaditeľka školy