Úvod Prijímacie skúšky
PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 (INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ)  PDF  Tlač  Email
sup web

Úprava podmienok pre PRIJÍMACIE   KONANIE   PRE   ŠKOLSKÝ   ROK   2020/2021 – mimoriadna situácia vzhľadom na šírenie koronavírusu

Na základe rozhodnutie ministra školstva, vedy výskumu a športu o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku zverejňuje podľa

§ 65, ods. 1, pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2020/2021 nasledujúce informácie o zmene v podmienkach prijímacích skúšok.

Úprava podmienok pre PRIJÍMACIE   KONANIE   PRE   ŠKOLSKÝ   ROK   2020/2021 – mimoriadna situácia vzhľadom na šírenie koronavírusu
dokument na stiahnutie

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium